Het doel van de Stichting:           

                                      

De Stichting Cultureel Garantiefonds Terschelling is opgericht in 1995. Het jaar daarvoor kon Oerol geen doorgang vinden omdat het volledige bestuur was opgestapt vanwege de slechte financiële situatie voor het festival. Als men met Oerol door wilde dan moest er dus een nieuw bestuur komen die beter kon netwerken en ook beter in staat was subsidiepotten te openen. Zo’n bestuur kwam er én ook nog een garantiefonds.

 

Het fonds bestaat uit renteloze leningen die door de eilander bedrijven bijeen zijn gebracht om Oerol in geval van nood van de ondergang te kunnen redden. In 2002 heeft het bestuur van het fonds een oude huishoudschool van de Gemeente gekocht en verhuurt deze sindsdien aan Oerol. Het gebouw dat in 2010 grondig is opgeknapt, wordt gebruikt als kantoor. Het totaalbedrag van de renteloze leningen kan ook aan Oerol worden uitgeleend om in de aanloop van het festival  voorschotten te kunnen betalen. Na Oerol wordt het bedrag dan weer terugbetaald.

 

Het bedrag van de leningen staat momenteel op € 400 per deelnemer. Ondernemers die nog niet zijn aangesloten bij het fonds, kunnen zich aansluiten door € 400 te storten op IBAN: NL33 RABO 0342 4059 69 t.n.v. Stichting Cultureel Garantiefonds Terschelling. U ontvangt dan een bewijs van deelname en een schildje.

 

Naast het beheer van de renteloze leningen, int het garantiefonds ook de donaties van de Terschellinger bedrijven voor Oerol. Deze donaties worden ook op bovenstaande rekening verzameld en vervolgens in z’n geheel aan Oerol  overgemaakt.

 

Omdat zowel het Garantiefonds als Oerol zijn aangemerkt als culturele ANBI zijn er sinds 2012 voor alle donateurs flinke fiscale voordelen te behalen middels een extra giftenaftrek in de aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Het zijn namelijk giften waar geen tegenprestaties tegenover staan. Het garantiefonds streeft naar zoveel mogelijk transparantie, daarom wordt deze website regelmatig bijgewerkt.

De controle op onze administratie vindt plaats door Bentacera

 

terug